KURSY MOTOROWODNE ŁÓDŹ

Szkolenia przygotowujące do egzaminów.

Ośrodek Egzaminowania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zaprasza Państwa na kursy motorowodne przygotowujące do egzaminów na Patent Sternika Motorowodnego oraz Licencję Holowania Narciarza Wodnego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Patent sternika motorowodnego

Uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
Uprawnienia
 • prowadzenie jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy w tym skuterów motorowodnych

 • prowadzenie jachtów motorowodnych o długości kadłuba poniżej 12m po wodach morskich w strefie 2mil morskich od brzegu w porze dziennej

Wymagania
 •  ukończone 14 lat w dniu egzaminu

 • osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody obojga rodziców

Przebieg szkolenia
 • szkolenia odbywają się w systemie dwuweekendowym
 • zarówno kursy motorowodne jak i późniejsze egzaminy mają miejsce w ośrodku Rafa-Jeziorsko
 • szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych i doszkalających
Zajęcia teoretyczne

– wiadomości o jachtach motorowych

– silniki i narzędzia napędowe

– manewrowanie jachtem motorowym

– locja

– ratownictwo

– meteorologia

– nawigacja

– zasady ruchu morskiego

Zajęcia praktyczne
 • praca załogi

 • manewry

 • akcje ratunkowe

 • prace bosmańskie

Wymagania egzaminacyjne
Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

I część (teoretyczna) ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 75 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 69 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 90 min.

II część (praktyczna) obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie internetowej PZMW i NW

Licencja na holowanie narciarza wodnego

Uprawnia do:

 • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji
Uprawnienia
 • turystyka wodna na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego

 • turystyka wodna na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji

Wymagania
 • ukończony 18 rok życia
 • posiadanie patentu sternika motorowodnego
Przebieg szkolenia
 • szkolenie odbywa się weekendowo
 • kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej
Zajęcia teoretyczne
 • informacje o sprzęcie

 • bezpieczeństwo

 • znaki porozumiewawcze

 • praca załogi

Zajęcia praktyczne

– przygotowanie

– starty

– holowanie narciarza

– holowanie innych obiektów

Wymagania egzaminacyjne
Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

I część (teoretyczna) ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 25 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 20 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 30 min.

II część (praktyczna) obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie internetowej PZMW i NW

Dodatkowych informacji udzieli Kierownik wyszkolenia motorowodnego, pan Ryszard Rogowski pod nr: 504-054-699

*Nie można przystąpić jednocześnie do egzaminu na patent i licencję. Aby przystąpić do egzaminu na licencję holowania należy posiadać patent sternika.

Program szkolenia opracowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawniania turystyki wodnej (z dn. 9 kwietnia 2013 r. poz.460) oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z dn. 22 maja 2013 r. poz. 602)

TERMINY 2018

Sternik motorowodny

I KURS

27 kwietnia (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

28 kwietnia (niedziela)– zajęcia właściwe – część teoretyczna i praktyczna

4 maja (sobota) – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

5 maja (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

II KURS

25 maja (sobota) – zajęcia właściwe- część teoretyczna

26 maja (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

2 czerwca (sobota) – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

3 czerwca (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

III KURS

8 czerwca (sobota) – zajęcia właściwe- część teoretyczna

9 czerwca (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

15 czerwca (sobota) – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

16 czerwca (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

IV KURS –

29 czerwca (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

30 czerwca (niedziela) – zajęcia właściwe – część teoretyczna i praktyczna

6 lipca (sobota) – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

7 lipca (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

V KURS

13 lipca (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

14 lipca (niedziela) – zajęcia właściwe – część teoretyczna i praktyczna

20 lipca (sobota) – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

21 lipca (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

VI KURS

3 sierpnia (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

4 sierpnia (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

10 sierpnia (sobota) – – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

11 sierpnia (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

VII KURS

24 sierpnia (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

25 sierpnia (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

31 sierpnia (sobota) – – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

1 września (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

VIII KURS

7 września (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

8 września (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

14 września (sobota) – – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

15 września (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

IX KURS

21 września (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

22 września (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

28 września (sobota) – – zajęcia praktyczne: prace bosmańskie i pływanie; zajęcia doszkalające

29 września (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

Licencja na holowanie

I KURS

04 maja (sobota) – zajęcia teoretyczne

05 maja (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

II KURS

1 czerwca (sobota) – zajęcia teoretyczne

2 czerwca (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

III KURS

15 czerwca (sobota) – zajęcia teoretyczne

16 czerwca (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

IV KURS

6 lipca (sobota) – zajęcia teoretyczne

7 lipca (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

V KURS

10 sierpnia (sobota) – zajęcia teoretyczne

11 sierpnia (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

VI KURS

31 sierpnia (sobota) – zajęcia teoretyczne

1 września (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

VI KURS

28 sierpnia (sobota) – zajęcia teoretyczne

29 września (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 14:00)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany terminu kursu lub jego odwołania z powodu zbyt małej ilości chętnych.

zapisy

Zapisy można dokonać poprzez:

E-mail:
kontakt@motorowodnelodz.pl
kontakt@rafa-jeziorsko.eu

Kontakt telefoniczny:

608 108 431 – sekretariat ośrodka Rafa Jeziorsko;
504 054 699– organizator kursów motorowodnych Ryszard Rogowski

Podczas zapisywania się na szkolenie prosimy o podanie następujących danych: termin kursu, imię, nazwisko, nr telefonu

Pragniemy poinformować, że ilość miejsc na szkoleniach jest ogarniczona i obowiązuje pierwszeństwo zapisu. Gwarancją wzięcia udziału w kursie jest uiszczenie zaliczki w wysokości 100zł.

 

Celem zapisania się na egzamin prosimy zarejstrować się na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Więcej informacji w zakładce Egzaminy.

Koszt kursu motorowodnego na patent sternika wynosi 600zł.

Opłata za szkolenie przygotowujące do uzyskania licencji na holowanie narciarza wodnego wynosi 450zł.

Powyższe ceny nie uwzględniają obowiązkowej opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250zł, której należy dokonać poprzez rejestrację na stronie PZMWiNW.

egzaminy

Egzamin odbywa się na miejscu w Ośrodku Rafa – Jeziorsko i składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

Aby zapisać się na egzamin konieczna jest rejestracja na stronie PZMWiNW. Należy wybrać województwo łódzkie, a następnie miejsce egzaminu jako Rafa – Jeziorsko. 
Link do strony www.pzmwinw.pl

Wymagania egzaminacyjne na sternika:

 • Część teoretyczna trwa 90 minut i składa się z 75 pytań jednokrotnego wyboru. aby zaliczyć egzamin należy uzyskać 69 poprawnych odpowiedzi
 • Część praktyczna składa się z zaprezentowania menewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Należy wykonać wszystkie manewry poprawnie aby zaliczyć egzamin. Możliwe jest powtórzenie źle wykonanego manewru.

  Wymagania egzaminacyjne na licencję holowania:

  • Część teoretyczna trwa 30 minut i składa się z 25 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 20 pytań.
  • Część praktyczna składa się z wykonania manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Należy wykonać wszystkie manewry poprawnie aby zaliczyć egzamin. możliwe jest powtórzenie źle wykonanego manewru.

  kontakt

  Dane kontakowe:

  Ryszard Rogowski 

  ul. Przedzalniana 133/49
   93-286 Łódź

  504-054-699
  kontakt@motorowodnelodz.pl

  Kursy prowadzimy pod adresem:

  Kościanki 15,
  62-730 Dobra
  woj. wielkopolskie

   

  Formularz kontaktowy

  Mapa dojazdu