KURSY MOTOROWODNE ŁÓDŹ

Szkolenia przygotowujące do egzaminów.

Ośrodek Egzaminowania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zaprasza Państwa na kursy motorowodne przygotowujące do egzaminów na Patent Sternika Motorowodnego oraz Licencję Holowania Narciarza Wodnego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Patent sternika motorowodnego

Uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej
Uprawnienia
 • prowadzenie jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy w tym skuterów motorowodnych

 • prowadzenie jachtów motorowodnych o długości kadłuba poniżej 12m po wodach morskich w strefie 2mil morskich od brzegu w porze dziennej

Wymagania
 •  ukończone 14 lat w dniu egzaminu

 • osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody obojga rodziców

Przebieg szkolenia
 • szkolenia odbywają się w systemie dwuweekendowym
 • zarówno kursy motorowodne jak i późniejsze egzaminy mają miejsce w ośrodku Rafa-Jeziorsko
 • szkolenie składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych i doszkalających
Zajęcia teoretyczne

– wiadomości o jachtach motorowych

– silniki i narzędzia napędowe

– manewrowanie jachtem motorowym

– locja

– ratownictwo

– meteorologia

– nawigacja

– zasady ruchu morskiego

Zajęcia praktyczne
 • praca załogi

 • manewry

 • akcje ratunkowe

 • prace bosmańskie

Wymagania egzaminacyjne
Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

I część (teoretyczna) ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 75 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 69 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 90 min.

II część (praktyczna) obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie internetowej PZMW i NW

Licencja na holowanie narciarza wodnego

Uprawnia do:

 • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji
Uprawnienia
 • turystyka wodna na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego

 • turystyka wodna na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji

Wymagania
 • ukończony 18 rok życia
 • posiadanie patentu sternika motorowodnego
Przebieg szkolenia
 • szkolenie odbywa się weekendowo
 • kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej
Zajęcia teoretyczne
 • informacje o sprzęcie

 • bezpieczeństwo

 • znaki porozumiewawcze

 • praca załogi

Zajęcia praktyczne

– przygotowanie

– starty

– holowanie narciarza

– holowanie innych obiektów

Wymagania egzaminacyjne
Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

I część (teoretyczna) ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 25 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 20 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 30 min.

II część (praktyczna) obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie internetowej PZMW i NW

Dodatkowych informacji udzieli Kierownik wyszkolenia motorowodnego, pan Ryszard Rogowski pod nr: 504-054-699

*Nie można przystąpić jednocześnie do egzaminu na patent i licencję. Aby przystąpić do egzaminu na licencję holowania należy posiadać patent sternika.

Program szkolenia opracowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawniania turystyki wodnej (z dn. 9 kwietnia 2013 r. poz.460) oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z dn. 22 maja 2013 r. poz. 602)

TERMINY 2018

Sternik motorowodny

 • I KURS – 

  21 kwietnia (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

  22 kwietnia (niedziela)– zajęcia właściwe – część teoretyczna i praktyczna

  27 kwietnia (piątek) – zajęcia doszkalające

  28 kwietnia (sobota) – egzamin (godz. 10.00)

 • II KURS –

  19 maja (sobota) – zajęcia właściwe- część teoretyczna

  20 maja (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

  26 maja (sobota) – zajęcia doszkalające

  27 maja (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

 • III KURS –

  30 czerwca (sobota) – zajęcia właściwe- część teoretyczna

  01 lipca (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

  07 lipca (sobota) – zajęcia doszkalające

  08 lipca (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

 • IV KURS –

  21 lipca (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

  22 lipca (niedziela) – zajęcia właściwe – część teoretyczna i praktyczna

  28 lipca (sobota) – zajęcia doszkalające

  29 lipca (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

  V KURS –

  25 sierpnia (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

  26 sierpnia (niedziela) – zajęcia właściwe – część teoretyczna i praktyczna

  01 września (sobota) – zajęcia doszkalające

  02 września (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

  VI KURS –

  15 września (sobota) – zajęcia właściwe – część teoretyczna

  16 września (niedziela) – zajęcia właściwe- część teoretyczna i praktyczna

  22 września (sobota) – zajęcia doszkalające

  23 września (niedziela) – egzamin (godz. 10.00)

Licencja na holowanie

 • I KURS –

  05 maja (sobota) – zajęcia teoretyczne

  06 maja (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 15:00) 

 • II KURS – 

  26 maja (sobota) – zajęcia teoretyczne

  27 maja (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 15:00)

 • III KURS –

  07 lipca (sobota) – zajęcia teoretyczne

  08 lipca (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 15:00)

 • IV KURS –

  28 lipca (sobota) – zajęcia teoretyczne

  29 lipca (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 15:00)

 • V KURS –

  01 września (sobota) – zajęcia teoretyczne

  02 września (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 15:00)

 • VI KURS –

  29 września (sobota) – zajęcia teoretyczne

  30 września (niedziela) – zajęcia praktyczne + egzamin (godz. 15:00)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany terminu kursu lub jego odwołania z powodu zbyt małej ilości chętnych.

zapisy

Zapisy można dokonać poprzez:

E-mail:
kontakt@motorowodnelodz.pl
kontakt@rafa-jeziorsko.eu

Kontakt telefoniczny:

608 108 431 – sekretariat ośrodka Rafa Jeziorsko;
504 054 699– organizator kursów motorowodnych Ryszard Rogowski

Podczas zapisywania się na szkolenie prosimy o podanie następujących danych: termin kursu, imię, nazwisko, nr telefonu

Pragniemy poinformować, że ilość miejsc na szkoleniach jest ogarniczona i obowiązuje pierwszeństwo zapisu. Gwarancją wzięcia udziału w kursie jest uiszczenie zaliczki w wysokości 100zł.

 

Celem zapisania się na egzamin prosimy zarejstrować się na stronie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Więcej informacji w zakładce Egzaminy.

Koszt kursu motorowodnego na patent sternika wynosi 600zł.

Opłata za szkolenie przygotowujące do uzyskania licencji na holowanie narciarza wodnego wynosi 450zł.

Powyższe ceny nie uwzględniają obowiązkowej opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250zł, której należy dokonać poprzez rejestrację na stronie PZMWiNW.

egzaminy

Egzamin odbywa się na miejscu w Ośrodku Rafa – Jeziorsko i składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

Aby zapisać się na egzamin konieczna jest rejestracja na stronie PZMWiNW. Należy wybrać województwo łódzkie, a następnie miejsce egzaminu jako Rafa – Jeziorsko. 
Link do strony www.pzmwinw.pl

Wymagania egzaminacyjne na sternika:

 • Część teoretyczna trwa 90 minut i składa się z 75 pytań jednokrotnego wyboru. aby zaliczyć egzamin należy uzyskać 69 poprawnych odpowiedzi
 • Część praktyczna składa się z zaprezentowania menewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Należy wykonać wszystkie manewry poprawnie aby zaliczyć egzamin. Możliwe jest powtórzenie źle wykonanego manewru.

  Wymagania egzaminacyjne na licencję holowania:

  • Część teoretyczna trwa 30 minut i składa się z 25 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 20 pytań.
  • Część praktyczna składa się z wykonania manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną. Należy wykonać wszystkie manewry poprawnie aby zaliczyć egzamin. możliwe jest powtórzenie źle wykonanego manewru.

  Kadra szkoleniowa

  Ryszard Rogowski

  Szef szkolenia motorowodnego / Instruktor

  Pedagog, instruktor, wykładowca. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz AWF we Wrocławiu.

  Przez okres 30 lat pełnił funkcję prezesa Klubu Sportów Wodnych WAM. Kilkanaście lat był szefem szkolenia motorowodnego w Klubie Uczelnianym AZS Umed Łódź oraz Kierownikiem Ośrodka Egzaminowania Klubu Uczelnianego UMed Łódź.
  Od 2012 roku zawiaduje bazą szkoleniową w ośrodku egzaminowania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Rafa – Jeziorsko. Jest organizatorem i opiekunem profesjonalnej kadry instruktorskiej prowadzącej szkolenia. Sam również prowadzi wykłady, głównie z zakresu przepisów prawa wodnego i bezpieczeństwa.

  Motorowodny Sternik Morski
  Jachtowy sternik morski
  Instruktor sportu motorowodnego
  Instruktor motorowodny
  Egzaminator PZM i NW

  Ewa Rogowska

  Koordynator

  Zajmuje się organizacją i przygotowaniem materiałów szkoleniowych.

  Igor Stolarek

  Instruktor

  Student SGH w Warszawie. Sportami wodnymi pochłonięty od wczesnego dzieciństwa.
  W latach młodzieńczych zawodnik windsurfingowy, z sukcesami w zawodach rangi krajowej i europejskiej. Fan sportów ekstremalnych oraz motoryzacji. Czynny zawodnik w lidze Drift Open. W ramach kursów prowadzi zajęcia teoretyczne oraz praktyczne głównie z zakresu: locji, budowy łodzi, budowy silników oraz zagadnień dotyczących licencji holowania narciarza.

  Motorowodny Sternik Morski
  Licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
  Licencja do holowania statków powietrznych
  Instruktor motorowodny PZM i NW

  Paweł Felińczak

  Instruktor

  Absolwent kierunku: Informatyka, specjalność: Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe na wydziale Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
  Na co dzień zajmuje się analizą i wdrożeniami oprogramowania ERP/CRM do zarządzania i optymalizacji procesów. Motorowodną przygodę rozpoczął w 2000r.
  W ramach kursów prowadzi zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu meteorologii, manewrowania, prac bosmańskich, budowy i eksploatacji silników oraz przekładni.

  Motorowodny Sternik Morski
  Licencja na holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
  Licencja na holowania statków powietrznych
  Instruktor motorowodny PZM i NW

  Łukasz Zgoda

  Instruktor

  Absolwent Uniwersytetu Medycznego na kierunku Wojskowo – Lekarskim oraz na kierunku Ratownictwo Medyczne. Od 2012 roku prowadzi w ramach kursów zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu pierwszej pomocy.

  Instruktor Ratownictwa MSWiA,
  Młodszy Instruktor WOPR
  Starszy Ratownik Wodny International Life Saling ( ILS)
  Motorowodny Sternik Morski
  Sternik Jachtowy
  Operator Skutera Ratowniczego
  Płetwonurek CMAS (głęb. 20 m.)
  Instruktor Narciarstwa Polskiego Związku Narciarstwa

  Paweł Jędrzejewski

  Instruktor

  Ukończył Wyższą Szkołę Edukacji w Sporcie.
  Z zawodu mgr inż. mechanik o specjalności blisko spokrewnionej z napędami jednostek pływających rekreacyjnie i sportowo.
  Przygodę z motorowodniactwem rozpoczął na początku lat siedemdziesiątych. Swoją wiedzę w obszarze motorowodniactwa pogłębiał działając aktywnie na rzecz PZM i NW. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji silników oraz przekładni. Podczas szkoleń na patent motorowodny wpaja uczestnikom zasady z zakresu zachowania bezwzględnego bezpieczeństwa oraz kultury wodniackiej.

  Sternik motorowodny
  Sternik jachtowy
  Instruktor PZM i NW

  Maciej Różański

  Instruktor

  W swojej karierze uczestniczył jako sędzia w ponad stu Zawodach Międzynarodowych i Krajowych. Od 2012 roku na zawodach pełnię również funkcję mechanika Vice Mistrza Świata w klasie F4S Adriana Maniewskiego. W ramach kursów prowadzi wykłady z zakresu prac bosmańskich i budowy łodzi. Zajmuje się przygotowaniem technicznym sprzętu szkoleniowego.

  Żeglarz jachtowy
  Starszy sternik motorowodny
  Sędzia motorowodny
  Sędzia PZM i NW

  kontakt

  Dane kontakowe:

  Ryszard Rogowski 

  ul. Przedzalniana 133/49
   93-286 Łódź

  504-054-699
  kontakt@motorowodnelodz.pl

  Kursy prowadzimy pod adresem:

  Kościanki 15,
  62-730 Dobra
  woj. wielkopolskie

   

  Formularz kontaktowy

  Mapa dojazdu